به نام خدا

او كه صورت خوب آفرید و سیرت زیبا درود بر زن و مرد و دختر و پسر روستایی و شهری و ایلات و عشایر بافنده فرش كه بر فروزنده چراغ پرنور هنر فرشبافی و پاسدارنده ارزشهای آن در طول تاریخ این ملت‌اند و دستهای پر هنر اما پینه بسته ایشان گواه بر این مدعا است و سلام بر طراحان نقاشان ، ریسندگان ، رنگرزان ، محققان ، پژوهشگران ، استادان و استادكاران و آنهایی كه گامهای استوارشان راههای پرپیچ و خم پهنه اين مرز و بوم را در جهت اعتلاء هنر و صنعت ارجمند فرش در نور ديده و سينه پرمهرشان سنت دیرپای اين دستباف را در خود جای داده و دستهای معجزه‌گر آنها این نتیجه تلاش نسلهای گذشته خود را به هنردوستان در سراسرگیتی تقدیم می دارد. فروشگاه تابلو فرش فخفوری از سال 1384 هجری شمسی توسط امیرحسین فخفوری بنیان گذاری شد و سپس توسط برادر و پسر عموها اداره گشت و میگردد. هدف ما متصل كردن بازارهای داخلی ایران به یكدیگر و در نهايت اتصال آن به بازار جهانی همچنین دسترسی آسان اطلاعات برای تجار و بازرگانان خارجی و متحد كردن هنرمندان و صاحبنظران برای بهبود بخشیدن این صنعت اصیل می باشد. البته از سر عشق و علاقه به گردآوری مطالب این مجموعه پرداختم و به راه‌اندازی این سایت همت گماشتیم تا در عین حال قدمی در راه حفظ و حراست و استمرار این اشیاء دستباف ارزشمند كه معرف سنت‌های هنری چند هزار ساله كشور ما هستند برداشته باشم، امید است كه كوشش این حقیران مقبول طبع صاحبنظران این رشته قرار بگیرد.

فروشگاه تابلو فرش فخفوری